Aandacht voor de natuur

Steeds meer dieren en planten

De combinatie van veengebied en zandgrond zorgt voor een grote diversiteit aan planten en dieren op de landerijen van Keukenhof. Dat ervaart men bijvoorbeeld tijdens een wandeling door de bossen. Maar zo’n gebied vraagt veel aandacht en de juiste aanpak.

Landgoed Keukenhof heeft een omvang van in totaal 238 hectare. Ruim 40 hectare van het landgoed is de afgelopen jaren omgevormd van commerciële landbouw naar natuur. Daar krijgen we sinds 2011 subsidie voor. Sindsdien is de biodiversiteit in onze bossen en weilanden nog groter geworden. Een goede basis daarvoor is de combinatie van het veengebied met zijn vernatting en verdroging in samenspel met de zandgronden van de strandwal. Op die strandwal liggen onder meer Kasteel Keukenhof en de bloemententoonstelling. De weidegebieden aan de westkant op de strandvlakte en de bollengronden aan de oostkant op de strandwal, maken het landschap karakteristiek en divers. Het vormt een bijzondere afwisseling met hakhoutbossen, beukenbossen en weilanden.

Historische bossen behouden

Ze zijn uniek in Nederland: de essenhakhoutbossen op Landgoed Keukenhof. Door ieder jaar een ander deel van het bos te kappen voor houtwinning, ontstond een afwisselend landschap met een specifieke flora en fauna. Omdat het zoveel karakter geeft aan het landgoed, willen we dit historische en unieke hakhoutbos behouden. Volgens ons uitgekiende bomenbeheerplan is eind 2017 de eerste hectare hakhoutbos gekapt en deels opnieuw ingeplant.


Om de bossen en het park vitaal en in stand te houden, zijn de afgelopen jaren honderden nieuwe bomen en heesters geplant. Dit moet gebeuren omdat er steeds meer monumentale bomen weg zullen vallen. Door tijdig forse nieuwe bomen te planten, houden we de komende decennia een mooi landgoed en een mooi park.


Sinds 2010 komt in Nederland de bomenziekte Essentaksterfte voor. Ook de essen op Landgoed Keukenhof zijn aangetast, inclusief de historische essenhakhoutbossen. In 2017 is met experts van Bosgroep Midden Nederland naar een goede oplossing gezocht en hebben we advies ingewonnen bij Staatsbosbeheer. De resultaten hiervan zijn opgenomen in het bomenbeheerplan. Omdat er nog geen gezonde essen zijn, is besloten om gemengd aan te planten.

Agrarisch gebruik

Ons landgoed kent een afwisselend en open landschap met mooie zichtlijnen. De omringende bollen- en weidegronden zijn nog steeds in gebruik bij actieve boeren en bollenkwekers. Een groot deel van de weilanden wordt gebruikt door biologisch melkveebedrijf Zeestraten. Ook pachten diverse bollenkwekers grond van Keukenhof. Het behoud van de bollengronden, met hun kleurenpracht in het voorjaar, is voor Keukenhof belangrijk.

De natuur beleven

Via verschillende wandelroutes over het landgoed maken bezoekers kennis met de diversiteit van het landschap. Afgelopen jaar zijn er diverse storende gebouw­tjes rondom het kasteel verwijderd, zodat er mooie zichtlijnen zijn ontstaan en bezoekers de verschillende landschapstypen goed kunnen onderscheiden. Het Natuurpad loopt langs de houtvijver, kwekerij, menagerie en bijenkasten. Voor de liefhebber van de ruige natuur is het Laarzenpad aangelegd. Vooral wanneer het net flink geregend heeft, is dit pad een aanrader om met kinderen te wandelen. Een wandeling over het landgoed is de natuur beleven.


Op het landgoed is het Natuur, Milieu en Educatiecentrum De Groene Bol gevestigd. Daar kunnen schoolklassen diverse programma’s volgen om meer over de lokale natuur te weten te komen.