Duurzaam werken voor de toekomst

In onze genen en ons handelen is duurzaam werken een vast gegeven: Landgoed Keukenhof heeft immers nog een lange toekomst voor zich. Als historische buitenplaats, waar jaarlijks meer dan een miljoen bezoekers komen, heeft Keukenhof een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Behalve dat wij het landgoed openstellen voor publiek, willen wij ook onze goede positie in de samenleving waarborgen.

Behoud historisch erfgoed

Keukenhof heeft als doel om het landgoed met al zijn historie over te dragen aan een volgende generatie. Afgelopen jaar is weer fors geïnvesteerd om onze historische gebouwen in goede staat te houden. Naast de diverse subsidies zijn daarvoor veel eigen financiële middelen vrijgemaakt.

Band met de regio

De verwevenheid van Keukenhof met de Bollenstreek, en Lisse in het bijzonder, is groot. We onderhouden een sterke band en organiseren met regelmaat culturele activiteiten en bijzondere evenementen. Jaarlijks nodigen we onze buren uit om hen te informeren over onze plannen. Om een bezoek aan Kasteel Keukenhof zo gemakkelijk mogelijk te maken, is vanaf 2017 het park rond het kasteel vrij toegankelijk. 

Speciaal voor de regio is er voor de bloemententoon­stelling de Lentepas, waarmee bezoekers voor een vast bedrag de gehele openstelling onbeperkt toegang hebben tot het mooiste lentepark ter wereld. 


Bloemententoonstelling Keukenhof ondersteunt een goed doel: de Zonnebloem. Jaarlijks krijgen 3.000 Zonnebloemgasten een leuk arrangement aangeboden. Daarnaast werd in 2017 en 2018 een extra bijdrage gegeven aan de aangepaste Zonnebloemauto die tegen een laag tarief gehuurd kan worden door mensen die anders niet een dagje uit kunnen.


Op het landgoed is Scouting Graaf van Lynden gehuisvest. Deze groep vervult al vele jaren een belangrijke rol in het steken van de Keukenhof praalwagen voor het Bloemencorso van de Bollenstreek. Keukenhof vervult een belangrijke rol in de organisatie van dit corso. De tot Keukenhofboulevard omgedoopte Westelijke Randweg langs het park is één van de drukste punten van de optocht. Vele duizenden bezoekers genieten daar van de bloemenpracht.

Zorg voor de natuur

Keukenhof neemt een belangrijke verantwoordelijkheid in het waarborgen van het ons omringende landschap. We gaan met zorg om met onze historische bossen, weilanden en de natuurbeschermingsgebieden. Onze bollenpercelen waarborgen het kleurrijke Bollenstreek­karakter.

Duurzame energie en materialen

Op het nieuwe entreegebouw zijn 178 zonnepanelen geplaatst, goed voor de energievoorziening van 11 huishoudens. Bij bouwprojecten kiezen we waar mogelijk voor duurzame materialen.

Afval

De verschillende afvalstromen worden optimaal gescheiden. We werken daarvoor samen met een professionele partner. Ook doet Keukenhof mee aan verbeterprojecten. Zo wordt bij de bloemententoonstelling alle koffiedrap ingezameld en verwerkt tot een nieuwe product: briketten voor kachels. Andere afvalstromen als plastic, karton/papier en groen/takken worden gescheiden ingezameld en afgevoerd. Doel is: de stroom restafval steeds verder te laten slinken en die van recyclebare stromen te optimaliseren.