Organisatie

Stichting Graaf Carel van Lynden is eigenaar van Keukenhof. Zij waarborgt het cultuurhistorisch erfgoed van Landgoed Keukenhof en de bloemententoonstelling als etalage van de sierteeltsector, opengesteld en springlevend voor volgende generaties.  


De exploitatie van het landgoed gebeurt door Keukenhof BV. We doen dat met 50 medewerkers, 150 vrijwilligers en 1.300 seizoenskrachten.

Landgoed Keukenhof kent drie hoofdactiviteiten: 

  • De internationale bloemententoonstelling, met ruim één miljoen bezoekers tijdens de openingsperiode van 8 weken;
  • Het kasteel en het omliggende park met gebouwen, waar jaarrond diverse activiteiten plaatsvinden;
  • De landerijen en gebouwen in het buitengebied, die Keukenhof met een externe rentmeester beheert. 

De drie activiteiten verschillen erg van elkaar en kennen een eigen dynamiek; dat maakt Keukenhof bijzonder.